ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่

new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Masses and Springs
Masses and Springs
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation กฏของ Hooke
กฏของ Hooke
Screenshot of the simulation แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation ความดันในของไหลและการไหล
ความดันในของไหลและการไหล
Screenshot of the simulation โหมดปกติ
โหมดปกติ
Screenshot of the simulation Energy Skate Park: Basics
Energy Skate Park: Basics
Screenshot of the simulation พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน
พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation ทำให้สมดุล
ทำให้สมดุล
Screenshot of the simulation การสั่นพ้อง
การสั่นพ้อง
Screenshot of the simulation ความโน้มถ่วงและวงโคจร
ความโน้มถ่วงและวงโคจร
Screenshot of the simulation การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่
Screenshot of the simulation มวล & สปริง
มวล & สปริง
Screenshot of the simulation Ladybug Revolution
Ladybug Revolution
Screenshot of the simulation พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด
พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด
Screenshot of the simulation การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
Screenshot of the simulation การชน
การชน
Screenshot of the simulation ทอร์ค(แรงบิด)
ทอร์ค(แรงบิด)
Screenshot of the simulation การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
Screenshot of the simulation ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
Screenshot of the simulation แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation แรงใน 1 มิติ
แรงใน 1 มิติ
Screenshot of the simulation เกมเขาวงกต
เกมเขาวงกต
Screenshot of the simulation การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D
การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Gravity Force Lab
Gravity Force Lab
Screenshot of the simulation แรงดึงดูดระหว่างมวล
แรงดึงดูดระหว่างมวล
Screenshot of the simulation การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
Screenshot of the simulation ทางลาด
ทางลาด
Screenshot of the simulation แรงและการเคลื่อนที่
แรงและการเคลื่อนที่
Screenshot of the simulation พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่
พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่
Screenshot of the simulation การลอยตัวในของเหลว
การลอยตัวในของเหลว