เบราเซอร์ของท่านขาดคุณสมบัติที่จะแสดงผลสถานการณ์จำลองแบบ HTML5 ต้องเป็นเบราเซอร์ Internet Explorer 9+ ขึ้นไป หรือเวอร์ชันปัจจุบันของ Firefox, Chrome และ Safari เท่านั้น
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

สถานการณ์จำลองใหม่