ค่า pH: พื้นฐาน

ค่า pH: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น

คำอธิบาย

ตรวจสอบค่า pH ของของเหลวในชีวิตประจำวัน เช่น กาแฟ น้ำลาย และสบู่ และบอกได้ว่าของเหลวนั้นเป็นกรด เบส หรือกลาง สำรวจและค้นคว้าว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของเหลวหรือเจือจางของเหลวด้วยน้ำจะส่งผลต่อค่า pH อย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • บอกได้ว่าสารละลายนั้นเป็นกรด เบส หรือกลาง
 • วางตำแหน่งของกรดและเบสเพื่อบอกสภาพความเป็นกรดและเป็นเบสได้
 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างสีกับค่า pH ได้
 • ทำนายว่าปริมาณของสารละลายหรือการเจือจางด้วยน้ำจะส่งผลต่อค่า pH ของกรดและเบสอย่างไร
เวอร์ชัน 1.3.5

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

pH Scale inquiry-based intro to acid-base การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
pH Scale Basics Remote Lab1 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปรนัย
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
Explorando el pH de las sustancias การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
¿Cómo una disolución afecta los niveles de pH en ácidos y bases? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Joselyn Gianatasio, traducción Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jocelyn Gianatasio ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ชี้แนะ
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
K-5
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
EXERCÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÁCIDO BASE Marcelo Guerra ม.ต้น อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
Estudo do pH Felipe Alves Silveira ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO Felipe Alves Silveira e Ana Karine Portela Vasconcelos ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ เคมี
Discusión grupal sobre pH Johanna Farid Bernal R ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Post-laboratorio de pH Johanna Farid Bernal R ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ปรนัย
เคมี
Prelaboratorio pH Johanna Bernal อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
เคมี
guia docente saray vega ม.ปลาย Remote เคมี
Escala de PH - Alcalino acidez walter Manuel Trujillo Yaipen อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
K-5
ม.ต้น
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
เคมี
อื่นๆ
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Exploring pH of Common Substances Alexandra Freeman ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
อื่นๆ
Discovering Acids and Bases Jacalyn Fiechter K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
เคมี
Investigating the pH level of the 11 different basic substances Mary Ann Patangan, Ivy Grace T. Coronel ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Shkalla pH: Bazat
Arabic All العربية Download Run now مقياس pH : إبتدائي
Basque All Euskara Download Run now pH eskala: oinarriak
Bosnian All Bosanski Download Run now pH skala: Osnove
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now pH: Básico da Escala
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now pH值:基础
Czech All čeština Download Run now pH stupnice: základy
Danish All Dansk Download Run now pH-skala: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now pH schaal: eenvoudig
English All English Download Run now pH Scale: Basics
Estonian All Eesti Download Run now pH-skaala: algtõed
Faroese All Faroese Download Run now pH stigin
Finnish All suomi Download Run now pH-asteikko: perusteet
French All français Download Run now Echelle pH : Basiques
German All Deutsch Download Run now pH Skala: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Κλίμακα pH: τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now પીએચ સ્કેલ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Haitian All Haitian Download Run now Ech'el pH: Prensip fondamantal
Hebrew All עברית Download Run now סולם pH: בסיסי
Hindi All हिंदी Download Run now pH माप : मूल
Hungarian All magyar Download Run now pH-skála - alapok
Irish All Gaeilge Download Run now Scála pH: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Scala del pH: introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now pHの測定: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now pH ಪ್ರಮಾಣ : ಮೂಲಭೂತ
Kazakh All Kazakh Download Run now pH шкаласы: негіздер
Korean All 한국어 Download Run now pH 척도: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now pH skala: Pamati
Marathi All मराठी Download Run now pH पातळी : प्रारंभिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now pH Хуваарь: Үндсэн
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now pH-skala – grunnleggende
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now pH-skala – grunnleggjande
Persian All فارسی Download Run now مقیاس pH: مقدمات
Polish All polski Download Run now Skala pH: podstawy
Russian All русский Download Run now Шкала pH: основы
Serbian All Српски Download Run now pH скала: основе
Sinhalese All Sinhalese Download Run now pH පරිමාණය : මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now pH škála: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now pH lestvica: Osnove
Spanish All español Download Run now Escala pH: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Escala de pH: Conceptos Básicos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Escala pH: Intro
Swahili All Swahili Download Run now Skeli ya pH: Msingi
Swedish All svenska Download Run now pH-skala: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now pH பெறுமானம்: அடிப்படைகள்
Turkish All Türkçe Download Run now pH Cetveli: Temel
Ukrainian All українська Download Run now Шкала рН. Кислоти і основи ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now pH سکیل: بنیادی تصورات
Uzbek All Uzbek Download Run now pH shkalasi: Asosiy tushunchalar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Thang đo pH: phần cơ bản

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Julia Chamberlain
 • Katherine Perkins
 • Patricia Loeblein
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry