การทำงานของยีน: Lac operon

การทำงานของยีน: Lac operon หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • การควบคุมการแสดงออกของยีน
 • ยีน
 • เมทาบอลิซึมระดับเซลล์
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • การควบคุมการแสดงออกของยีน
 • ยีน
 • เมทาบอลิซึมระดับเซลล์
 • เซลล์

คำอธิบาย

สร้างระบบเครือข่ายของยีน! lac operon เป็นกลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายน้ำตาลแลคโตสในเซลล์ของแบคที่เรียบางชนิด แล้วศึกษาผลของการกลายพันธ์ุ (mutation) ที่เกิดขึ้นใน lac operon โดยการเพิ่มหรือลดยีนบนดีเอ็นเอ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายผลของการย่อยสลายน้ำตาลแลคโตส เมื่อยีนต่างๆ และ DNA ที่เกี่ยวข้องเกิดการกลายพันธุ์ (ถูกเพิ่มหรือลดจำนวน)
 • ทำนายผลของการย่อยสลายน้ำตาบแลคโตส เมื่อความเข้มข้นของน้ำตาลแลคโตสเปลี่ยนแปลงไป
 • อธิบายหน้าที่ของ lac I, lac Z และ lac Y ในการควบคุมปริมาณน้ำตาลแลคโตส
เวอร์ชัน 1.04

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ชีววิทยา
lac Operon Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Chris Justus ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Guided Exploration on Lac Operon Function Joseph Esquibel อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ ชีววิทยา
Operon Modeling 2.0 Bob Kuhn ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
PhET Simulation- Lac Operon Pj Foley ม.ปลาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การสาธิต
ชีววิทยา
Study Guide for lac Operon Simulation Daryle LaFleur อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Gene Masjien: Die Lak Operon
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now مصنعة الجينات: اللاك أوبريون
Basque All Euskara Download Run now Geneen Makina: Lac Operona
Bosnian All Bosanski Download Run now REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Gene Machine: The Lac Operon
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 基因機器: 乳糖操縱組
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 基因合成机:乳糖操纵子
Danish All Dansk Download Run now Genmaskine: Laktosegengruppe
English All English Download Run now Gene Machine: The Lac Operon
Estonian All Eesti Download Run now Geenimasin: lac operon
French All français Download Run now La machine à gène : Le lac Operon
German All Deutsch Download Run now Genmaschine: Das Lactose-Operon
Greek All Ελληνικά Download Run now Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon
Hebrew All עברית Download Run now מכונת הגנים: אופרון הלקטוז
Hungarian All magyar Download Run now Géngép: a lac-operon
Italian All italiano Download Run now Macchina del Gene: L'Operone del Lattosio
Japanese All 日本語 Download Run now 遺伝子装置 : ラクトースオペロン
Kazakh All Kazakh Download Run now Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны
Korean All 한국어 Download Run now 유전자 기계: 락 오페론
Macedonian All македонски Download Run now РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гене Машин: Лак Оперон
Persian All فارسی Download Run now ماشين ژن:لاکتوز اپرون
Polish All polski Download Run now Fabryka genów: Operon Laktozowy
Russian All русский Download Run now Генетический Аппарат: Лактозный Оперон
Serbian All Српски Download Run now РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon
Spanish All español Download Run now La Máquina de Genes: El Operón Lac
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Máquina Génica: El Operon Lac
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now La Máquina de Genes: El Operón Lac
Turkish All Türkçe Download Run now Gen Makinesi: The Lac Operon
Turkmen All Turkmen Download Run now Genetiki maşyn: laktuloza operon

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • John Blanco (developer)
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • George Spiegelman
 • Jared Taylor
 • Piccolo 2D