การหักเหแสง

การหักเหแสง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กฏของสเนลล์ (Snell's Law)
 • แสง
 • การหักเห
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • กฏของสเนลล์ (Snell's Law)
 • แสง
 • การหักเห

คำอธิบาย

สำรวจวิถึโค้งของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางสองชนิดที่มีดัชนีหักเหที่ต่างกัน สังเกตดูว่าการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อผ่านจากอากาศไปสู่แก้วนั้นทำให้เกิดมุมเปลี่ยนไปอย่างไร ทดลองโดยการเปลี่ยนปริซึมที่มีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อสร้างสีรุ้ง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสงที่รอยต่อระหว่างสองตัวกลางและวัดมุมที่เกิดขึ้นได้
 • ใช้กฎของสเนลล์ในการพิจารณาแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบรอยต่อระหว่างสองตัวกลางได้
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับอัตราเร็วและความยาวคลื่นของแสงเปลี่ยนไปเมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางที่ต่างกันได้
 • สามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนความยาวคลื่นกับมุมของการหักเหได้
 • สามารถอธิบายได้ว่าปริซึมทำให้เกิดรุ้งอย่างไร
เวอร์ชัน 1.03

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Wave unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Exploring How Light Behaves at Boundaries การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Bending Light Exploration Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Cynthia Bordash K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Refraction Investigation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET John Macuk ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Bending Light -Refraction and Reflections การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Danny Rehn อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
光の屈折 Hiroto Kuninaka, Akira Ogihara, Taichiro Goto ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Curvando a luz y' e y" ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
REFRACCION DE LA LUZ daniel cruz ochoa ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laboratorio de Refracción Jesús Alfredo Mantilla Lobo ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ฟิสิกส์
In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
Remote
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
reflection refraction and total internal reflection tahani sarayreh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Activity sheet_reflection_refraction Rabin Rabe อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ ฟิสิกส์
Refraction and Snell's Law Lab Kristin Michalski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Critical Angle & Total Internal Reflection Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Refraction and Snell's Law Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Determining Speed and Intensity of Light during Refraction Simon Lees ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Reflection in a plane surface Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Light and Waves E-Learning Activity Gregory O'Neill ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Snell's Law and the Index of Refraction Daniel Nieman ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Bending Light Dorian McIntire ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Refraction of Light Ayesha Ayub K-5 ปฏิบัติการทดลอง
PhET Inquiry - Bending Light Paul Martenis ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Total Internal Reflection Shawn Templin ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Bending Light Worksheet Kristy Bibbey ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
Snell's law Lab - Inquiry based Argirios Paschos ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hukum Snellius Endra Putra Raharja dan Hamzah ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
PEMANTULAN dwi sulistyorini ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Valguse murdumine Siim Tõkke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Sisepeegeldus Siim Tõkke ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4 Kees Lazonder ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Arabic All العربية Download Run now انكسار الضوء
Basque All Euskara Download Run now Argi-errefrakzioa
Belarusian All беларускі Download Run now Праламленне святла
Bosnian All Bosanski Download Run now Prelamanje svjetlosti
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Curvando a Luz
Bulgarian All български Download Run now Пречупване на светлината
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 光的折射
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 折射定律
Czech All čeština Download Run now Lom světla
Danish All Dansk Download Run now Afbøjning af lys
Dutch All Nederlands Download Run now Breking en terugkaatsing van licht
English All English Download Run now Bending Light
Finnish All suomi Download Run now Valon taittuminen
French All français Download Run now Déviation de la lumière
Galician All Gallegan Download Run now Curvando a luz
Georgian All ქართული Download Run now რეფრაქციის მოვლენა
German All Deutsch Download Run now Lichtbrechung
Greek All Ελληνικά Download Run now Διάθλαση του φωτός
Hebrew All עברית Download Run now שבירת אור
Hungarian All magyar Download Run now Fénytörés
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Pembelokan / Pembiasan Cahaya
Italian All italiano Download Run now Rifrazione della Luce
Japanese All 日本語 Download Run now 光の屈折
Kannada All Kannada Download Run now ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ
Kazakh All Kazakh Download Run now жарық бүгілісі
Khmer All Khmer Download Run now ពន្លឺងាកនៃកាំរស្មី
Korean All 한국어 Download Run now 빛 굴절
Kurdish All کوردی Download Run now لادانی رووناکی
Lao All Lao Download Run now ການສະທ້ອນແສງ
Macedonian All македонски Download Run now Прекршување на светлината
Marathi All मराठी Download Run now प्रकाशाचे अपवर्तन
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гэрлийн Хугарал
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Avbøyning av lys
Persian All فارسی Download Run now شکست نور
Polish All polski Download Run now załamanie światła
Portuguese All português Download Run now Desviando Luz
Romanian All română Download Run now Refracţia luminii
Russian All русский Download Run now Преломление света
Serbian All Српски Download Run now Преламање светлости
Slovak All Slovenčina Download Run now Lom svetla
Slovenian All Slovenščina Download Run now Lom svetlobe
Spanish All español Download Run now Torciendo la luz
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Curvando la Luz
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Torciendo la luz
Swedish All svenska Download Run now Böja ljus
Turkish All Türkçe Download Run now Işığın Kırılması
Turkmen All Turkmen Download Run now Ýagtylygyň egilmesi
Ukrainian All українська Download Run now Заломлення світла
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Khúc xạ ánh sáng

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Kathy Perkins
 • Trish Loeblein
 • Emily Moore (interviews)
 • Sam Reid (developer)
 • piccolo2d