พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน

พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์
 • พลังงานความร้อน
 • พลังงาน
 • ความต้านทาน

คำอธิบาย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานผ่านบริบทนักเล่นสเก็ต สำรวจความแตกต่างและดูพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และ แรงเสียดทานในระหว่างที่เธอเคลื่อนที่ สร้างเส้นทาง, ทางลาด และสเก็ตกระโดดได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายการอนุรักษ์พลังงานของกลศาสตร์ มโนมติของพลังงานจะใช้พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • อภิปรายว่ากราฟแท่งและแผนภูมิวงกลมสัมพันธ์กับตำแหน่งและความเร็วอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมวลสเก็ตมีผลต่อพลังงานอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงแรงเสียดทานมีผลต่อพลังงานอย่างไร
 • ทำนายตำแหน่งหรือประมาณค่าอัตราเร็วจากกราฟแท่งและแผนภูมิวงกลม
 • คำนวณอัตราเร็วหรือความสูง ณ ตำแหน่งต่างๆ
 • คำนวณพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งต่างๆ
 • ออกแบบเส้นทางของสเก็ตโดยใช้แนวคิดของพลังงานกล และ การอนุรักษ์พลังงาน
เวอร์ชัน 1.1.19

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Robert Parson อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Energy Skate Park-NGSS aligned HS การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET NGSS 2014 Workgroup ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Energy Forms Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Energy Skate Park-NGSS aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Hojas de trabajo y preguntas sobre Energía ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปรนัย
ฟิสิกส์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Energia skate pista batean Diana López, Jaione Eizaguirreren itzulpena ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Conservação de Energia na Pista de Skate Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Conservação de Energia JOSÉ ADEMIR DAMASCENO JÚNIOR E MAIRTON CAVALCANTE ROMEU ม.ปลาย การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
SKATER y Conservación de la Energía Pedro Salgado อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Energías en el Skate Park Katinna Onetto ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
clase de energía nivel basico xiomara cedeño ม.ปลาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Lab Experiment Mohammad Mansour ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Kinetic, Potential and Total Energy: Claim, Evidence, Reasoning Ann Baxley ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Atividade Energia Mecânica gamificada Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Gilvandenys L. Sales. อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8 Erin Curtis ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Energy Skate Park Student Simulation Fred Salamone ม.ต้น
K-5
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML] William Hedden & Jackie Esler ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics Linda Ryan ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Formal Lab Ashley Webb อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Lab nikki schreiber ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skatepark! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity Briana Clarke ม.ต้น ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Energia cinetica e potenziale Daniela Leone ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Energjia në parkun rrëshqitës: Bazat
Arabic All العربية Download Run now طاقة حديقة التزلج: أساسيات
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Enerjinin saxlanma qanununun əsasları
Basque All Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak
Belarusian All беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku: Osnovna verzija
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Energia na Pista de Skate ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Energy Skate Park: Basics
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场: 基础
Croatian All hrvatski Download Run now Energija u skejt parku: osnove
Czech All čeština Download Run now Skatepark energie: základy
Danish All Dansk Download Run now Energiskaterpark: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Energie in het schaatspark: eenvoudig
English All English Download Run now Energy Skate Park: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Energia rulapark: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Energiaskeittipuisto: Perusteet
French All français Download Run now Energie Planche à Roulettes: Les bases
Galician All Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe: inicio
Georgian All ქართული Download Run now ენერგია სკეიტების პარკში
German All Deutsch Download Run now Energieskatepark (1)
Greek All Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now ઉર્જા સ્કેટ પાર્ક: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Haitian All Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hebrew All עברית Download Run now פארק אנרגית גלישה: בסיסי
Hungarian All magyar Download Run now Energia Gördeszkapark - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate: Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Páirc Scátála Fuinnimh: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Energia con lo Skateboard: concetti base
Japanese All 日本語 Download Run now 力学的エネルギーの保存: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಜಾರು ಪಾರ್ಕ್ :ಮೂಲಭೂತ
Kazakh All Kazakh Download Run now Энергетикалық скейт саябағы: негіздер
Khmer All Khmer Download Run now Energy Skate Park: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Enerģijas skeitparks: Pamati
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai
Macedonian All македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот: Основна верзија
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Tenaga Taman Luncur: Asas
Marathi All मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Дугуйт тэшүүрийн талбай
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Energi i skateparken - Grunnleggende
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Energi i skateparken
Persian All فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Polish All polski Download Run now Energia w skateparku: podstawy
Portuguese All português Download Run now Energia do Parque de Skate: Básico
Romanian All română Download Run now Energia pe terenul de skate. Baze teoretice
Russian All русский Download Run now Энергетический скейт-парк: основы
Serbian All Српски Download Run now Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Sinhalese All Sinhalese Download Run now ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now Energia v skejt parku: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Energija v skate parku: Osnove
Spanish All español Download Run now Energía en la pista de patinaje: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (โคลัมเบีย) All español (Colombia) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Energía en la pista de patinaje: Intro
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Energía de la pista de patinaje
Swedish All svenska Download Run now Energiomvandling : Grunder
Tamil All Tamil Download Run now சக்தி சறுகல் பூங்கா
Telugu All Telugu Download Run now శక్తి స్కేట్ పార్క్: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Tibetan All Tibetan Download Run now འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི།
Turkish All Türkçe Download Run now Enerji Kaykay Parkı: Temel
Turkmen All Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç
Ukrainian All українська Download Run now Парк для скейтів: Основи ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Công viên ván trượt: Phần cơ bản

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Ariel Paul (lead)
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Michael Dubson
 • Bryce Gruneich
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • Amanda McGarry (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • numeric-1.2.6.js
 • numeric-quadratic-programming-1.2.6
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js