ฮอกกี้สนามไฟฟ้า

ฮอกกี้สนามไฟฟ้า หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

คำอธิบาย

เล่นฮ๊อกกี้ร่วมกับประจุไฟฟ้า โดยวางประจุลงบนพื้นน้ำแข็งแล้วกดเริ่มเพื่อให้ลูกฮ๊อกกี้ไปถึงประตู และสามารถเพิ่มระดับให้ยากขึ้นได้โดยวางกำแพงเข้าไป

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

  • รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
  • สามารถอธิบายเกี่ยวกับแรงและทิศทางรอบๆประจุไฟฟ้า
  • สามารถใช้เวกเตอร์เป็นตัวช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เวอร์ชัน 1.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Electric Field Hockey Simulation Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน ฟิสิกส์
Fields - NGSS Aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Roberta Tanner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Electric Field Hockey Using Coulomb's Law การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Charges Activity with Various Simulations ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
CARGAS ELÉCTRICAS FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Taller Virtual campo eléctrico para cargas puntuales Alexander Perez Garcia อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Electric Field Hocket David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET activity guide Nathan Dille ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Exploring Electric Charges Matt Simkins ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Electric Field Simulation Activity Dafna Acosta K-5 ปฏิบัติการทดลอง อื่นๆ
Electric Field Activity Dafna Acosta K-5 ปฏิบัติการทดลอง อื่นๆ
Electric Field Hockey Zachery Biery ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field Hockey Post Activity David Wirth อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Charges and Fields Lab John Wrigtht ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Electric Field Intro Mr. Reger ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Quest for the Coulomb Cup Dean Baird, Paul G. Hewitt ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field Hockey Lab Jeremy Wegner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electric Charge Basics Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electrostatics Simulation lab Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electric Field Hockey Homework Joe Redish อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Electric fields Michael F. Gallo อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field Hockey Post-Game Analysis Lucy Jameson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now ኤሌክትሪክ የመስክ ሆኪ(Electric Filed Hockey)
Arabic All العربية Download Run now لعبة الهوكي الكهربائية - مستلة من عمل روث تشابي
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now لعبة الهوكي الكهربائية - مستلة من عمل روث تشابي
Armenian All Armenian Download Run now Էլեկտրական դաշտի հոկեյ
Basque All Euskara Download Run now Hockeya eremu elektrikoan
Belarusian All беларускі Download Run now Хакей на электрычным полі
Bosnian All Bosanski Download Run now Električni hokej je bolji od električne stolice!
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Hóquei no Campo Elétrico
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電場曲棍球
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电荷曲棍球
Croatian All hrvatski Download Run now Električni hokej! Naboj umjesto paka!
Czech All čeština Download Run now Elektrický Hokej
Danish All Dansk Download Run now Elektrisk felthockey
Dutch All Nederlands Download Run now Elektrischveldhockey
English All English Download Run now Electric Field Hockey
Estonian All Eesti Download Run now Elektrivälja hoki
French All français Download Run now Electric Field Hockey
Galician All Gallegan Download Run now Hóckey nun Campo Eléctrico
Georgian All ქართული Download Run now ჰოკეი ელექტრული ველზე
German All Deutsch Download Run now Elektrisches Hockey
Greek All Ελληνικά Download Run now Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ
Hebrew All עברית Download Run now הוקי חשמלי - נגזר מעבודתה של רות חבאי
Hungarian All magyar Download Run now Elektromos hoki
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hockey Medan Listik
Italian All italiano Download Run now Hockey Elettrico
Japanese All 日本語 Download Run now 電界ホッケー(Electric Field Hockey)
Kannada All Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಕಿ
Kazakh All Kazakh Download Run now Электр Хоккей Жазығы
Korean All 한국어 Download Run now 전기장 하키
Lao All Lao Download Run now ຮອກສະກີສະໜາມໄຟຟ້າ
Latvian All Latviešu Download Run now Elektriskā lauka hokejs
Macedonian All македонски Download Run now Електричен хокеј
Marathi All मराठी Download Run now विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Electric Field Hockey
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Elektrisk landhockey
Persian All فارسی Download Run now هاكي روى چمن الكتريكي
Polish All polski Download Run now Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay
Portuguese All português Download Run now Hockey Elétrico
Romanian All română Download Run now Hockey Electric
Russian All русский Download Run now Хоккей на электрическом поле
Serbian All Српски Download Run now Електрични хокеј је бољи од електричне столице!
Slovak All Slovenčina Download Run now Elektrický hokej
Spanish All español Download Run now Hockey Electrico ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Campo Eléctrico de Hockey
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Hockey Electrico ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Elektrisktfält-hockey
Turkish All Türkçe Download Run now Elektrik Alan Hokeyi
Turkmen All Turkmen Download Run now Elektrik meýdan hokeýi
Ukrainian All українська Download Run now Електричний хокей ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hockey điện
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Hokêya Navenda Kareba

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
  • Michael Dubson (developer/lead)
  • Sam Reid (developer)
  • Interviewer: Wendy Adams
  • Interviewer: Danielle Harlow
  • Ruth Chabay