การมองแสงสี

การมองแสงสี หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • โฟตอน
 • แสงสีเดียว
 • แสงขาว
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • โฟตอน
 • แสงสีเดียว
 • แสงขาว
 • รุ้งกินน้ำ

คำอธิบาย

สร้างสีรุ้งโดยการผสมผสานกันระหว่างแสงไฟสีแดง, สีเขียว, และสีน้ำเงิน ปรับเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นของลำแสงหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองแสง สังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลำแสงสีหรือโฟตอนแต่ละอัน

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถบอกสีที่มนุษย์เห็นโดยเกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง, สีเขียว และสีฟ้า
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับแสงสีที่สามารถผ่านฟิลเตอร์ต่างสีกันได้
เวอร์ชัน 1.1.23

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Laboratorio Virtual de Visión del Color การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (Traducción Diana López) ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
Color Vision Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative and Quantitative) - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Color Vision Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
Cores Pigmentos e Cor-luz 23/10 Aula 02 Thais Hamann ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อื่นๆ อื่นๆ
Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Luz e Cor no "Color Vision (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
EXPERIMENTOS DE NEWTON OPTICA FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
VISIÓN DE LUZ Marcela Lozano Conde ม.ต้น การบ้าน วิทยาศาสตร์โลก
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Seeing In Color Simulation Bobby Fallarino K-5 ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา
Color My World Virtual Lab Jim Hewitt ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Interactive Light and Color Lab Ryan Aman K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Color Vision SK Gupta, Chaithra Navada ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Color Vision Roxanna Fees ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Color Simulation Monica Arismendez K-5 ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
Color Vision Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Color Vision pHet Lab Zach Yindra ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
ชีววิทยา
Color Vision Sim Lab Sam Steele ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Pixel Peeping Dean Baird, Paul G. Hewitt ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Seeing Colors Charina Genosolango and Cyrelle Jay Cordero อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
VISIONE DEI COLORI Natasha Samousenko ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Color Vision (Hindi) SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Kleur Visie
Albanian All shqip Download Run now Pamja i ngjyrës
Arabic All العربية Download Run now رؤية اللّون
Armenian All Armenian Download Run now Գույնի ընկալում
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Rəng Ayırd Etmə
Basque All Euskara Download Run now Kolore-ikusmena
Belarusian All беларускі Download Run now Каляровы зрок
Bosnian All Bosanski Download Run now Kako vidimo boje
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Visão de Cor ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Цветно зрение
Catalan All català Download Run now Visió del color
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Color Vision_彩色視覺
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 光的混合
Croatian All hrvatski Download Run now Kako vidimo boje?
Czech All čeština Download Run now Barevné vidění
Danish All Dansk Download Run now Farvesyn
Dutch All Nederlands Download Run now Kleuren zien
English All English Download Run now Color Vision
Estonian All Eesti Download Run now Värvuse tajumine
Finnish All suomi Download Run now Värien näkeminen
French All français Download Run now Visions des couleurs
Galician All Gallegan Download Run now Visión Color
Georgian All ქართული Download Run now ფერთა ხედვის პრინციპი
German All Deutsch Download Run now Farbwahrnehmung
Greek All Ελληνικά Download Run now Έγχρωμη όραση
Gujarati All Gujarati Download Run now રંગ દ્રષ્ટિ - Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now ראיית צבע
Hindi All हिंदी Download Run now रंग दृष्टि 
Hungarian All magyar Download Run now Színlátás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Tampilan Warna Cahaya
Irish All Gaeilge Download Run now Aithint Dathanna
Italian All italiano Download Run now Visione dei Colori
Japanese All 日本語 Download Run now 光の色(Color Vision)
Kannada All Kannada Download Run now ಬಣ್ಣದ ನೋಟ
Kazakh All Kazakh Download Run now Түсті көру
Khmer All Khmer Download Run now ការ​មើល​ឃើញ​ពណ៌
Korean All 한국어 Download Run now 색상 보기
Lao All Lao Download Run now ການເບິ່ງເຫັນສີ
Latvian All Latviešu Download Run now Krāsu redze
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Spalvų matymas
Macedonian All македонски Download Run now Како ги гледаме боите
Maori All Maori Download Run now Pohewa Tae
Marathi All मराठी Download Run now रंग ओळख
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Өнгөний үзэгдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Fargesyn
Persian All فارسی Download Run now دید رنگی
Polish All polski Download Run now Widzenie kolorowe
Portuguese All português Download Run now Percepção de cor
Romanian All română Download Run now Vederea în culori
Russian All русский Download Run now Цветовое зрение
Serbian All Српски Download Run now Како видимо боје
Sinhalese All Sinhalese Download Run now වර්ණ දෘෂ්ටිය
Slovak All Slovenčina Download Run now Farebné videnie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kako vidimo barve?
Spanish All español Download Run now Visión del color ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now La Visión del Color
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Visión del color ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Visión del color
Swahili All Swahili Download Run now Ndoto ya Rangi
Swedish All svenska Download Run now Färgseende
Tamil All Tamil Download Run now நிறப்பார்வை
Telugu All Telugu Download Run now రంగుల దృశ్యం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Işık ve Renkler
Turkmen All Turkmen Download Run now Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy
Ukrainian All українська Download Run now Колір, що його бачить людина ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Thị giác màu

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Bryce Gruneich (lead)
 • Kathy Perkins (lead)
 • Aaron Davis (developer)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Wendy Adams
 • Danielle Harlow
 • Ariel Paul
 • Carl Wieman
 • Mike Fowler (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js