การดุลสมการเคมี

การดุลสมการเคมี หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สมการเคมี
 • กฎทรงมวล
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • สมการเคมี
 • กฎทรงมวล

คำอธิบาย

จะรู้ได้อย่างไรว่าสมการเคมีนั้นอยู่ในสมดลแล้ว? ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้สมการเคมีนั้นสมดุล? มาเล่นเกมเพื่อทดสอบแนวคิดดังกล่าวกันนะ!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ดุลสมการเคมีได้
 • รู้จำนวนอะตอมของแต่ละธาตุที่มีอยู่ในปฏิกิริยาเคมี
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าสัมประสิทธิ์และตัวห้อยในสมการเคมีได้
 • แปลงตัวแทนความคิดของสสารจากระดับสัญลักษณ์เป็นระดับโมเลกุลได้
เวอร์ชัน 1.2.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
Remote
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปรนัย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Balancing Chemical Equations - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Balancing Chemical Equations - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Balancing Chemical Equations HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Ajust equacions químiques Miriam Pujadas ม.ปลาย การบ้าน เคมี
Atividade sobre o balanceamento de equações químicas a partir da Lei de Lavoisier Carina Maria Rodrigues Lima, Maria Cleide da Silva Barroso ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
เคมี
Uma proposta de interdisciplinaridade Ana Carla Pimentel Paiva ; Francisco Régis Vieira Alves ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
คณิตศาสตร์
Roteiro para Estudo sobre Balanceamento de Equações Químicas, Utilizando o Simulado. Antônia Clarycy Barros Nojosa e Caroline de Goes Sampaio ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Balanceamento de equações químicas Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ปรนัย
เคมี
ฟิสิกส์
Actividad Balanceando Ecuaciones Químicas Mary Rivas ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Balanceo de ecuaciones químicas por tanteo andis pacheco ม.ต้น การบ้าน เคมี
Guía Balanceo de ecuaciones químicas Andrea Ortega Fernández ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Balanceando Ecuaciones Elvis Rivera ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter; translated by Sofia Borg ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Balancing Chemical Equations Christoffer Becho ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ เคมี
Balancing Chemical Reactions Game Jeff Drach ม.ปลาย อื่นๆ เคมี
Explore Balancing Chemical Equations Patricia Garcia ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Student Guide for PhET - Balancing Chemical Equations in html5 Brian Libby ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Balancing Equations PhET Kristine McDaniel ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
High School Chemistry 1 level Balancing Equations laura peck ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Balancing Chemical Equations Inquiry Lab Tony Tracy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Bilanciamento di reazioni chimiche___ITALIANO Natasha Samousenko ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Barazimi i ekuacioneve kimike
Arabic All العربية Download Run now موازنة المعادلات الكيميائية
Basque All Euskara Download Run now Ekuazio kimikoak doitzen
Bosnian All Bosanski Download Run now IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Balanceamento de Equações Químicas
Bulgarian All български Download Run now Балансиране на химични уравнения
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 配平化学方程式
Croatian All hrvatski Download Run now Izjednačavanje kemijskih jednadžbi
Czech All čeština Download Run now Vyčíslování chemických rovnic
Danish All Dansk Download Run now Afstemning af kemiske ligninger
Dutch All Nederlands Download Run now Reactievergelijkingen doen kloppen
English All English Download Run now Balancing Chemical Equations
Estonian All Eesti Download Run now Keemiliste võrrandite tasakaalustamine
Faroese All Faroese Download Run now Javnviga kemiskar líkningar
Finnish All suomi Download Run now Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen
French All français Download Run now Equilibrer les équations chimiques
Galician All Gallegan Download Run now Axustando Ecuacións Químicas
Georgian All ქართული Download Run now სტექიომეტრია
German All Deutsch Download Run now Reaktionsgleichungen ausgleichen
Greek All Ελληνικά Download Run now Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
Gujarati All Gujarati Download Run now રાસાયણિક સમીકરણોનું સંતુલન- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now איזון משוואות כימיות
Hindi All हिंदी Download Run now रासायनिक समीकरण संतुलन 
Hungarian All magyar Download Run now Kémiai egyenletek rendezése
Irish All Gaeilge Download Run now Cothromóidí Ceimiceacha Cothromaithe
Italian All italiano Download Run now Bilanciamento di reazioni chimiche
Japanese All 日本語 Download Run now 化学反応式
Kannada All Kannada Download Run now ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಮತೋಲನ
Kazakh All Kazakh Download Run now Химиялық теңдеулерді теңестіру
Khmer All Khmer Download Run now សមីកាគីមីដែលមានតុល្យភាព
Korean All 한국어 Download Run now 화학반응식 완결하기
Latvian All Latviešu Download Run now Ķīmisko reakciju vienādojumi
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Cheminių reakcijų lyginimas
Macedonian All македонски Download Run now Изедначување на хемиски равенки
Maori All Maori Download Run now Te Whakatautika i Ngā Whārite Matū
Marathi All मराठी Download Run now रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Balanser kjemiske ligninger
Oriya All Oriya Download Run now ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ
Persian All فارسی Download Run now موازنه ی معادله های شیمیایی
Polish All polski Download Run now Bilansowanie Równań Chemicznych
Portuguese All português Download Run now Acerto de Equações Químicas
Russian All русский Download Run now Уравнивание химических уравнений
Serbian All Српски Download Run now Изједначавање хемијских једначина
Sinhalese All Sinhalese Download Run now රසායනික සමීකරණ තුලනය
Slovak All Slovenčina Download Run now Chemická rovnováha
Slovenian All Slovenščina Download Run now Urejanje kemijskih enačb
Spanish All español Download Run now Balanceo de Ecuaciones Químicas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Balanceando Ecuaciones Químicas
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Balanceo de Ecuaciones Químicas
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Ajuste de ecuaciones químicas
Swahili All Swahili Download Run now Sawazisha Equation za Chemia
Swedish All svenska Download Run now Balansera reaktionsformler
Tamil All Tamil Download Run now இரசாயன சமன்பாடுகளை சமப்படுத்தல்
Telugu All Telugu Download Run now రసాయనిక సమీకరణాల సమతుల్యం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme
Turkmen All Turkmen Download Run now Himiki deňlemäni balansa getirmek
Ukrainian All українська Download Run now Схеми хімічної реакції. Хімічне рівняння ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cân bằng phương trình phản ứng hoá học

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Julia Chamberlain
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • American Association of Chemistry Teachers
 • Mobile Learner Labs