Associação e Representação de Frações (Igualdade)


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Associação e Representação de Frações (Igualdade)
คำบรรยาย Plano de aula desenvolvido para disciplina de pós-graduação
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Associação, Igualdade de Frações, Matemática, Representação
สถานการณ์จำลอง Fractions: Equality (HTML5)


ผู้เขียน Andrea Ramos; Isadora Siqueira; Leidiane Peixoto; Lilian Silva; Maitê Vitorino e Nayara Voigt.
อีเมลล์ติดต่อ isa@univali.br
โรงเรียน/หน่วยงาน UNIVALI
ส่งข้อมูลแล้ว 23/10/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/10/2019