Movimento Uniforme e Uniformemente Variado


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Movimento Uniforme e Uniformemente Variado
คำบรรยาย Esta atividade está relacionada com o Movimento Uniforme e Uniformemente Variado.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Velocidade, aceleração, posição, tempo.
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่


ผู้เขียน Cremilson Souza
อีเมลล์ติดต่อ cremilson33@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Estadual Antonio Caio
ส่งข้อมูลแล้ว 3/5/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/5/2019