Estudo do pH


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Estudo do pH
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การอภิปรายแลกเปลี่ยน, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ pH. Ácidos. Indicadores
สถานการณ์จำลอง ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Felipe Alves Silveira
อีเมลล์ติดต่อ felipesilveiraquimica@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 26/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/9/2018