ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES
คำบรรยาย Esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a relacionarem as diversas formas de representação de frações equivalentes.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ FRAÇÕES EQUIVALENTES; ASSOCIAÇÃO; REPRESENTAÇÃO
สถานการณ์จำลอง Fraction Matcher (HTML5)


ผู้เขียน Suzie Maria de Albuquerque; Ana Carolina Costa Pereira
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 23/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/9/2018