Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividade sobre refração da luz e Lei de Snell: utilizando o OA "Bending Light (HTML5)"
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Lei de Snell, intensidade, reflexão da luz, refração da luz
สถานการณ์จำลอง แสงที่หักเห (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
อีเมลล์ติดต่อ arturecoba@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 4/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/9/2018