Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico
คำบรรยาย Documento con Objetivos, y actividades para estudiantes de la Universidad Antonio Nariño
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท การบ้าน, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ Potencial Eléctrico
สถานการณ์จำลอง ประจุและสนาม (HTML5), ประจุและสนามไฟฟ้า


ผู้เขียน Diego Fernando Becerra Rodríguez
โรงเรียน/หน่วยงาน Universidad Antonio Nariño
ส่งข้อมูลแล้ว 2/3/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/3/2017