Balancing Equations การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Balancing Equations
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ balancing equations
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี


ผู้เขียน Stephanie Davis
อีเมลล์ติดต่อ sldavi5@ilstu.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน University High School
ส่งข้อมูลแล้ว 28/9/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/9/2011