Conservación de la energía mecánica


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Conservación de la energía mecánica
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ 4eso, conservación, energía, física, mecánica
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Félix A. Gutiérrez Múzquiz
อีเมลล์ติดต่อ fagm52@ya.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IES Élaios
ส่งข้อมูลแล้ว 3/3/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/3/2011