Математика

Screenshot of the simulation "Мајстор" за површине
"Мајстор" за површине
Screenshot of the simulation Аритметика
Аритметика
new-ribbon Screenshot of the simulation Бројевна права: Цели бројеви
Бројевна права: Цели бројеви
Screenshot of the simulation БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ
Screenshot of the simulation Градитељ једначина
Градитељ једначина
Screenshot of the simulation Градитељ једначина: основе
Градитељ једначина: основе
Screenshot of the simulation График квадратне функције
График квадратне функције
Screenshot of the simulation Допуни до 10
Допуни до 10
Screenshot of the simulation Игралиште пропорције
Игралиште пропорције
new-ribbon Screenshot of the simulation Фитовање података
Фитовање података
Screenshot of the simulation Истраживач једначина
Истраживач једначина
Screenshot of the simulation Истраживач једначина: Две променљиве
Истраживач једначина: Две променљиве
Screenshot of the simulation Истраживач једначина: Основе
Истраживач једначина: Основе
Screenshot of the simulation Математичко клатно
Математичко клатно
Screenshot of the simulation Кретање пројектила 
Кретање пројектила 
Screenshot of the simulation Масе и опруге
Масе и опруге
Screenshot of the simulation Математика преко површина - Алгебра
Математика преко површина - Алгебра
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Децимални бројеви
Математика преко површина-Децимални бројеви
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Множење
Математика преко површина-Множење
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Увод
Математика преко површина-Увод
Screenshot of the simulation Направи разломак
Направи разломак
Screenshot of the simulation Новчићи (Алгебарски изрази)
Новчићи (Алгебарски изрази)
Screenshot of the simulation Омов закон
Омов закон
Screenshot of the simulation Омов закон (отпор линијског проводника)
Омов закон (отпор линијског проводника)
Screenshot of the simulation Пијаца, шопинг а и трка
Пијаца, шопинг а и трка
Screenshot of the simulation Поређење и  процена
Поређење и процена
Screenshot of the simulation Права-нагиб-одсечак
Права-нагиб-одсечак
Screenshot of the simulation Равнотежа
Равнотежа
Screenshot of the simulation Разломци: Једнакости
Разломци: Једнакости
Screenshot of the simulation Разломци: Мешовити бројеви
Разломци: Мешовити бројеви
Screenshot of the simulation Разломци: Увод
Разломци: Увод
Screenshot of the simulation Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Screenshot of the simulation Регресија најмањих квадрата
Регресија најмањих квадрата
new-ribbon Screenshot of the simulation Сабирање вектора
Сабирање вектора
new-ribbon Screenshot of the simulation Сабирање вектора: Једначине
Сабирање вектора: Једначине
Screenshot of the simulation Правимо разломке
Правимо разломке
Screenshot of the simulation ТАЛАС НА ЖИЦИ
ТАЛАС НА ЖИЦИ
Screenshot of the simulation Тригонометријска кружница
Тригонометријска кружница
Screenshot of the simulation ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
Screenshot of the simulation ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА
ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА
Screenshot of the simulation Цртање правих
Цртање правих
Screenshot of the simulation Шетач ( променљиво праволинијско кретање)
Шетач ( променљиво праволинијско кретање)