Уређаји Chromebook

Screenshot of the simulation "Мајстор" за површине
"Мајстор" за површине
Screenshot of the simulation pH  СКАЛА
pH СКАЛА
Screenshot of the simulation pH скала: основе
pH скала: основе
Screenshot of the simulation Аритметика
Аритметика
Screenshot of the simulation Атомске интеракције
Атомске интеракције
Screenshot of the simulation Балони и статички електрицитет
Балони и статички електрицитет
new-ribbon Screenshot of the simulation Гас - увод
Гас - увод
Screenshot of the simulation Геометријска оптика
Геометријска оптика
Screenshot of the simulation Гравитација и орбите
Гравитација и орбите
Screenshot of the simulation Градитељ једначина
Градитељ једначина
Screenshot of the simulation Градитељ једначина: основе
Градитељ једначина: основе
Screenshot of the simulation График квадратне функције
График квадратне функције
Screenshot of the simulation Густина
Густина
new-ribbon Screenshot of the simulation Дифузија
Дифузија
Screenshot of the simulation Допуни до 10
Допуни до 10
Screenshot of the simulation Наелектрисања и поља
Наелектрисања и поља
new-ribbon Screenshot of the simulation Енергија, врсте и промене
Енергија, врсте и промене
Screenshot of the simulation Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Screenshot of the simulation Зрачење наелектрисања у кретању
Зрачење наелектрисања у кретању
new-ribbon Screenshot of the simulation Зрачење црног тела
Зрачење црног тела
Screenshot of the simulation Игралиште пропорције
Игралиште пропорције
Screenshot of the simulation Изједначавање хемијских једначина
Изједначавање хемијских једначина
Screenshot of the simulation Изотопи и атомска маса
Изотопи и атомска маса
Screenshot of the simulation Интерполација података полиномом (кривом)
Интерполација података полиномом (кривом)
new-ribbon Screenshot of the simulation Интерференција таласа
Интерференција таласа
Screenshot of the simulation Истраживач једначина
Истраживач једначина
Screenshot of the simulation Истраживач једначина: Две променљиве
Истраживач једначина: Две променљиве
Screenshot of the simulation Истраживач једначина: Основе
Истраживач једначина: Основе
Screenshot of the simulation Како видимо боје
Како видимо боје
Screenshot of the simulation КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Screenshot of the simulation Математичко клатно
Математичко клатно
Screenshot of the simulation Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб
Screenshot of the simulation Кондензатор: основе
Кондензатор: основе
Screenshot of the simulation Концентрација
Концентрација
Screenshot of the simulation Кретање пројектила (Јеремија пали топа...)
Кретање пројектила (Јеремија пали топа...)
Screenshot of the simulation Кулонов закон
Кулонов закон
Screenshot of the simulation Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Screenshot of the simulation Масе и опруге
Масе и опруге
new-ribbon Screenshot of the simulation Масе и опруге: Основе
Масе и опруге: Основе
Screenshot of the simulation Математика преко површина - Алгебра
Математика преко површина - Алгебра
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Децимални бројеви
Математика преко површина-Децимални бројеви
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Множење
Математика преко површина-Множење
Screenshot of the simulation Математика преко површина-Увод
Математика преко површина-Увод
Screenshot of the simulation МЕСЕЧЕВ МОДУЛ
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ
Screenshot of the simulation Мој Соларни систем
Мој Соларни систем
Screenshot of the simulation Моларност
Моларност
Screenshot of the simulation Молекули и светлост
Молекули и светлост
Screenshot of the simulation Направи атом
Направи атом
new-ribbon Screenshot of the simulation Направи разломак
Направи разломак
Screenshot of the simulation Неурон
Неурон
Screenshot of the simulation Новчићи (Алгебарски изрази)
Новчићи (Алгебарски изрази)
Screenshot of the simulation Нормални модови
Нормални модови
Screenshot of the simulation Облици молекула
Облици молекула
Screenshot of the simulation Облици молекула: основе
Облици молекула: основе
Screenshot of the simulation Омов закон (отпор линијског проводника)
Омов закон (отпор линијског проводника)
Screenshot of the simulation Омов закон
Омов закон
new-ribbon Screenshot of the simulation Особине гаса
Особине гаса
Screenshot of the simulation Особине гена - Основе
Особине гена - Основе
Screenshot of the simulation Пијаца, шопинг а и трка
Пијаца, шопинг а и трка
Screenshot of the simulation Поларност молекула
Поларност молекула
Screenshot of the simulation Поређење и  процена
Поређење и процена
Screenshot of the simulation Потисак
Потисак
Screenshot of the simulation Права-нагиб-одсечак
Права-нагиб-одсечак
Screenshot of the simulation Правимо разломке
Правимо разломке
Screenshot of the simulation Преламање светлости
Преламање светлости
Screenshot of the simulation Равнотежа
Равнотежа
Screenshot of the simulation Радерфордово (Rutherford) расејање
Радерфордово (Rutherford) расејање
new-ribbon Screenshot of the simulation Разломци: Једнакости
Разломци: Једнакости
new-ribbon Screenshot of the simulation Разломци: Мешовити бројеви
Разломци: Мешовити бројеви
new-ribbon Screenshot of the simulation Разломци: Увод
Разломци: Увод
Screenshot of the simulation Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Screenshot of the simulation Реактанти, продуктти реакције и вишкови
Реактанти, продуктти реакције и вишкови
Screenshot of the simulation Регресија најмањих квадрата
Регресија најмањих квадрата
Screenshot of the simulation Резонанца
Резонанца
Screenshot of the simulation Сабирање вектора
Сабирање вектора
Screenshot of the simulation Сила гравитације- лабораторија
Сила гравитације- лабораторија
Screenshot of the simulation Силе и кретање - Основе
Силе и кретање - Основе
Screenshot of the simulation Стања материје
Стања материје
Screenshot of the simulation Стања материје: основе
Стања материје: основе
Screenshot of the simulation Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Screenshot of the simulation СУДАРИ У МЕХАНИЦИ
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ
new-ribbon Screenshot of the simulation Таласи - Увод
Таласи - Увод
Screenshot of the simulation ТАЛАС НА ЖИЦИ
ТАЛАС НА ЖИЦИ
Screenshot of the simulation Трење (концепт)
Трење (концепт)
Screenshot of the simulation Тригонометријска кружница
Тригонометријска кружница
Screenshot of the simulation Фарадејев закон
Фарадејев закон
Screenshot of the simulation ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
Screenshot of the simulation Хидростатички притисак
Хидростатички притисак
Screenshot of the simulation Хуков закон
Хуков закон
Screenshot of the simulation Цртање правих
Цртање правих
Screenshot of the simulation ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (ТЕБРА)
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА)
Screenshot of the simulation ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ