Oriya (Oriya)

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML ଅମ୍ଳ-କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ (HTML5) Download Run now
Chemická rovnováha (HTML5) HTML ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ (HTML5) Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML ପରମାଣୁ ତିଆରି କର (HTML5) Download Run now
Koncentrácia (HTML5) HTML ଗାଢତା (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML ଫାରାଡେ ଙ୍କ ନିୟମ (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଓ କକ୍ଷ (HTML5) Download Run now
Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) HTML ଆଇସୋଟୋପ୍‍ ଓ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ (HTML5) Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML ଓମ୍‍ଙ୍କ ନିୟମ  (HTML5) Download Run now
pH škála (HTML5) HTML pH ସ୍କେଲ୍ (HTML5) Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML ପରିବାହି ର ପ୍ରତିରୋଧ (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky (HTML5) HTML ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା (HTML5) Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Oriya

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.