Vašemu prehliadaču chýbajú funkcie potrebné k spusteniu našich HTML5 simulácii. Doporučujeme Internet Explorer 9+ alebo poslednú verziu Firefoxu, Chrome alebo Safari.
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

Nové simulácie