Podľa zariadenia Chromebook

Screenshot of the simulation Aproximácia krivky
Aproximácia krivky
Screenshot of the simulation Aritmetika
Aritmetika
Screenshot of the simulation Balón a elektrostatika
Balón a elektrostatika
new-ribbon Screenshot of the simulation Coulombov zákon
Coulombov zákon
Screenshot of the simulation Derivácia a integrál funkcie
Derivácia a integrál funkcie
Screenshot of the simulation Elektrické pole nábojov
Elektrické pole nábojov
Screenshot of the simulation Energia v skejt parku: základy
Energia v skejt parku: základy
Screenshot of the simulation Faradayov zákon
Faradayov zákon
Screenshot of the simulation Farebné videnie
Farebné videnie
new-ribbon Screenshot of the simulation Formy a premeny energie
Formy a premeny energie
Screenshot of the simulation Geometrická optika
Geometrická optika
Screenshot of the simulation Grafy kvadratických funkcií
Grafy kvadratických funkcií
Screenshot of the simulation Grafy lineárnej funkcie
Grafy lineárnej funkcie
Screenshot of the simulation Gravitácia a obežná dráha
Gravitácia a obežná dráha
Screenshot of the simulation Hookov zákon
Hookov zákon
Screenshot of the simulation Hustota
Hustota
Screenshot of the simulation Chemická rovnováha
Chemická rovnováha
Screenshot of the simulation Interakcia medzi atómami
Interakcia medzi atómami
new-ribbon Screenshot of the simulation Interferencia vlnenia
Interferencia vlnenia
Screenshot of the simulation Izotopy a atómová hmotnosť
Izotopy a atómová hmotnosť
Screenshot of the simulation Jednotky
Jednotky
Screenshot of the simulation John Tra-volt
John Tra-volt
Screenshot of the simulation Koncentrácia
Koncentrácia
Screenshot of the simulation Kondenzátor: základy
Kondenzátor: základy
Screenshot of the simulation Kyslé a zásadité roztoky
Kyslé a zásadité roztoky
Screenshot of the simulation Kyvadlo
Kyvadlo
Screenshot of the simulation Laboratórium gravitačnej sily
Laboratórium gravitačnej sily
Screenshot of the simulation Lambertov-Beerov zákon
Lambertov-Beerov zákon
Screenshot of the simulation Lom svetla
Lom svetla
Screenshot of the simulation Lunárny modul
Lunárny modul
Screenshot of the simulation Moja slnečná sústava
Moja slnečná sústava
Screenshot of the simulation Molekuly a žiarenie
Molekuly a žiarenie
Screenshot of the simulation Molová koncentrácia
Molová koncentrácia
Screenshot of the simulation Neurón
Neurón
Screenshot of the simulation Normálne vibračné módy
Normálne vibračné módy
Screenshot of the simulation Odhad
Odhad
Screenshot of the simulation Ohmov zákon
Ohmov zákon
Screenshot of the simulation pH škála
pH škála
Screenshot of the simulation pH škála: základy
pH škála: základy
Screenshot of the simulation Let strely
Let strely
Screenshot of the simulation Polarita molekuly
Polarita molekuly
Screenshot of the simulation Porovnanie zlomkov
Porovnanie zlomkov
Screenshot of the simulation Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť
Screenshot of the simulation Pružinový oscilátor
Pružinový oscilátor
Screenshot of the simulation Pružné a nepružné zrážky
Pružné a nepružné zrážky
Screenshot of the simulation Reaktant, Produkty a Zostatky
Reaktant, Produkty a Zostatky
Screenshot of the simulation Elektrický odpor vodiča
Elektrický odpor vodiča
Screenshot of the simulation Rezonancia
Rezonancia
Screenshot of the simulation Rutherfordov pokus
Rutherfordov pokus
Screenshot of the simulation Sila a pohyb: základy
Sila a pohyb: základy
Screenshot of the simulation Skladanie vektorov
Skladanie vektorov
Screenshot of the simulation Skúmanie rovnosti
Skúmanie rovnosti
Screenshot of the simulation Skúmanie rovnosti: Dve premenné
Skúmanie rovnosti: Dve premenné
Screenshot of the simulation Skúmanie rovnosti: Základy
Skúmanie rovnosti: Základy
Screenshot of the simulation Skupenstvo látky
Skupenstvo látky
Screenshot of the simulation Skupenstvo látky: základy
Skupenstvo látky: základy
Screenshot of the simulation Smernica-Priesečník grafu
Smernica-Priesečník grafu
Screenshot of the simulation Stavba atómu
Stavba atómu
Screenshot of the simulation Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium
Screenshot of the simulation Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Screenshot of the simulation Staviteľ plochy
Staviteľ plochy
Screenshot of the simulation Stern-Gerlachov pokus
Stern-Gerlachov pokus
Screenshot of the simulation Tlak v kvapaline
Tlak v kvapaline
Screenshot of the simulation Trenie
Trenie
Screenshot of the simulation Trigonometria
Trigonometria
Screenshot of the simulation Tvary molekúl
Tvary molekúl
Screenshot of the simulation Tvary molekúl: základy
Tvary molekúl: základy
Screenshot of the simulation Tvorba funkcií
Tvorba funkcií
Screenshot of the simulation Tvorba funkcií: základy
Tvorba funkcií: základy
new-ribbon Screenshot of the simulation Tvorba zlomkov
Tvorba zlomkov
Screenshot of the simulation Vlnenie v rade bodov
Vlnenie v rade bodov
Screenshot of the simulation Vyvažovanie
Vyvažovanie
Screenshot of the simulation Vztlak
Vztlak
new-ribbon Screenshot of the simulation Zlomky: Rovnosť
Zlomky: Rovnosť
new-ribbon Screenshot of the simulation Zlomky: Úvod
Zlomky: Úvod
new-ribbon Screenshot of the simulation Zlomky: Zmiešané čísla
Zlomky: Zmiešané čísla
Screenshot of the simulation Žiarenie čierneho telesa
Žiarenie čierneho telesa
Screenshot of the simulation Žiarenie náboja
Žiarenie náboja
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Gene Expression Essentials
Gene Expression Essentials
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground