Milk Trucks


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Milk Trucks
Popis This activity looks at the movement of liquid in a bucket and how it relates to acceleration. It is designed to help students notice that, for example, moving to the right and slowing down means accelerating to the left, which is the same as moving to the left and speeding up.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Acceleration, constant velocity, physics, slosh, velocity
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5)


Autor(i) Shawn Kirby
Škola / Organizácia Palm Springs High School
Dátum odoslania 29.1.2023
Dátum aktualizácie 29.1.2023