Finding Planck's Constant


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Finding Planck's Constant
Popis This is a revision of the Planck's Constant activity already available. I made the activity inquiry-based, so that as a whole class we determine Planck's Constant. We also discover the photoelectric effect through inquiry, as students realize that there is a max wavelength above which electrons are no longer emitted.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová EM spectrum, Planck, energy, inquiry, photoelectric, photons
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Jennifer Parthasarthy
Škola / Organizácia Nathan Hale-Ray High School
Dátum odoslania 10.11.2022
Dátum aktualizácie 10.11.2022