e=mc2


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov e=mc2
Popis This lab guides students through an introduction to mass in nuclear reactions being lost to binding energy. Binding energy is what makes nuclear weapons and nuclear power plants so energy dense.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Einstein, binding energy, mass energy equivalent, nuclear, nuclear fission, nuclear fusion
Simulácia Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5)


Autor(i) Shawn Kirby, Allie York
Škola / Organizácia Palm Springs High School
Dátum odoslania 16.1.2022
Dátum aktualizácie 16.1.2022