Quantum Wave Interference, 2 Lasers, PhET, Worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Quantum Wave Interference, 2 Lasers, PhET, Worksheet
Popis This is a 30 min worksheet related to two sources of light, two lasers, with different frequencies and wavelengths. The worksheet contains conceptual questions and simulation activities that will help students explore and connect the simulation to the concept and have a better understanding.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Interference, Lasers, Particles, Photons, Superposition, Wavelength
Simulácia Interferencia kvantových vĺn


Autor(i) Solmaz Khodaeifaal
Škola / Organizácia Math Potentials
Dátum odoslania 26.6.2021
Dátum aktualizácie 26.6.2021