Energy Forms and Changes


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Forms and Changes
Popis This lesson can be taught to grades 3-5. You can teach remotely or in person. Great for student investigations and making connections from science concepts to the world around us. Students will enjoy it.
Predmet Chémia
Úroveň K-5
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy Changer, Energy Source, Generator Energy User
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5)


Autor(i) Mehwish Noreen-Hamilton
Škola / Organizácia Elementary School
Dátum odoslania 23.4.2021
Dátum aktualizácie 23.4.2021