Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)
Popis This guided activity aims to: 1. Determine the relationship between the spring force and elongation/compression of the spring 2. Calculate the work done in stretching/compressing a spring 3. Introduce the concept of elastic potential energy.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Elastic Potential Energy, Hooke's Law
Simulácia Hookov zákon (HTML5)


Autor(i) Ferdinand Bautista
Škola / Organizácia Manila Science High School
Dátum odoslania 10.4.2021
Dátum aktualizácie 10.4.2021