Projectile Motion Experiment Abdulla


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion Experiment Abdulla
Popis The first point in this experiment is to explain and clarify how the total time of the flight in horizontal projectile is independent of the initial speed. The second point is to know the forces that act upon an object in projectile motion. The final point is to know the relationship between the angle and the range R of the projectile.
Predmet Fyzika, Iné
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Angle, Calculations, Data, Projectile Motion, Questions, Range, Tables, Time
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Abdulla Alawadhi
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 28.3.2021
Dátum aktualizácie 28.3.2021