Proving Newton's Second Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Proving Newton's Second Law
Popis Structured Inquiry Based Virtual Lab Activity in which students gather data about the net force exerted on an object, its mass and acceleration in various fashions to show the proportionality of each quantity with respect to one another to graphically prove Newton's Second Law using data and graphical analysis.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Forces, Graphing, Linearizing, Mathematical Modeling, Proportionality
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Jacob Zalkind
Škola / Organizácia Cecil County Public School
Dátum odoslania 16.2.2021
Dátum aktualizácie 16.2.2021