Newton's Second Law


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Newton's Second Law
Popis This lab activity guides students in finding a relationship between net force and acceleration. The second half of the activity is less scripted and challenges the sudents to find a relationship between acceleration and mass. Applicable quesitons follow each lab to get students to think.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Second Law, acceleration, forces, mass, net force
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 9.2.2021
Dátum aktualizácie 9.2.2021