Generando Expresiones Equivalentes A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Generando Expresiones Equivalentes
Popis Objetivos de aprendizaje: • Identificar expresiones equivalentes evaluando el mismo valor de la variable • Identificar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Generar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Identificar partes de una expresión usando términos matemáticos; ver una o más partes de una expresión como una sola entidad; definir: expresión, coeficiente, término, términos semejantes
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Coeficiente, expresión equivalente, término, términos similares
Simulácia Expression Exchange (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares)
Kontaktný email Diana.LopezTavares@Colorado.edu
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 11.1.2021
Dátum aktualizácie 11.1.2021