Harmonic oscillator


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Harmonic oscillator
Popis The activity is designed to test the understanding of harmonic oscillation. The activity is best performed in class, but can be given as homework in distance learning. The teacher guides the students in solving the first two problems, while the third is designed for independent solving. The use of measurement error calculation is optimal. This exercise covers curricular activities in the field of Harmonic oscillation in Croatia (3rd grade of high school)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Harmonic oscillation, Oscilator
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5)


Autor(i) Marko Vargović
Škola / Organizácia Highschool Fran Galović, Koprivnica, Croatia
Dátum odoslania 11.12.2020
Dátum aktualizácie 11.12.2020