Lab: PhET Build an Atom


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Lab: PhET Build an Atom
Popis This self-guided activity introduces students to the basic concepts of atomic structure. They are exposed to ideas around isotopes, ions, and how atoms can be constructed. Also, student learn about isotope symbols and names for isotopes.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atom, atomic, atomic number, charge, electron, element, ion, isotope, isotope symbol, mass, mass number, number, structure, symbol
Simulácia Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu


Autor(i) Aaron Keller
Škola / Organizácia Scarborough High School
Dátum odoslania 4.12.2020
Dátum aktualizácie 4.12.2020