Vector


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Vector
Popis in this experiment, you will learn how to calculate resultant forces of different vectors using two types methods: analytical(using calculator ) and graphical, and how scalar and vector quantities specified.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová "Vectors"
Simulácia Skladanie vektorov (HTML5)


Autor(i) Khadija Aloughani
Škola / Organizácia University student
Dátum odoslania 24.11.2020
Dátum aktualizácie 24.11.2020