Natural Selection Simulation Activity


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Natural Selection Simulation Activity
Popis
Predmet Biológia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Biology, Dominant and Recessive Traits, Natural Selection, Predatory
Simulácia Prirodzený výber (HTML5)


Autor(i) Jordan Ingle
Škola / Organizácia Milan High School
Dátum odoslania 30.10.2020
Dátum aktualizácie 30.10.2020