Energy Flow Chart Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Energy Flow Chart Lab
Popis In this activity students create flow charts in an editable google doc to track the energy changes through the processes available in the simulation
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Iné, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, Flow Chart, Transfers of Energy
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5)


Autor(i) David Uhrich
Škola / Organizácia Ocean City High School
Dátum odoslania 29.10.2020
Dátum aktualizácie 1.11.2020