UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales
Popis • Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce las fuerzas colineales.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová FUERZAS, MOVIMIENTO
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5)


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Škola / Organizácia SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 19.10.2020
Dátum aktualizácie 13.11.2020