Projectile Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion
Popis This Worksheet Helps students to get the concept and to have a better understanding of projectile motion, and to Apply the principles of independence of motion to solve projectile motion problems.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Projectile Motion, Projectile., free fall
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) Mohammed Hasan Hamid
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 27.9.2020
Dátum aktualizácie 27.9.2020