Coulombinc Force Simulation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Coulombinc Force Simulation
Popis This uses PhET's electric field of dreams to give students insights about how the electrostatic force equations behaves. Student do a virtual lab by making predictions and taking data about how different combinations of charges will push/pull on each other. They observe video recordings of the simulation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electrostatic electric force coulomb coulombic static
Simulácia Náboje v elektrickom poli


Autor(i) Sean Boston
Škola / Organizácia Timberline High School
Dátum odoslania 2.9.2020
Dátum aktualizácie 2.9.2020