How are greenhouse gases different from non-greenhouse gases?


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov How are greenhouse gases different from non-greenhouse gases?
Popis use this simulation to investigate the difference between greenhouse gases and non-greenhouse gases!
Predmet Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň K-5, Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Greenhouse gases
Simulácia Skleníkový efekt


Autor(i) Colt Tooley
Kontaktný email ctooley@gvboces.org
Škola / Organizácia Genesee Valley Educational Partnership
Dátum odoslania 3.8.2020
Dátum aktualizácie 3.8.2020