Understanding Circuits


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Understanding Circuits
Popis The lab is designed to give students additional practice working with parallel-series circuits. The lab finds the students solving a intermediate parallel-series circuit. The students next develop a better understanding of circuits by ranking the brightness of identical lightbulbs.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Current, Ohm's Law, Voltage, circuits, parallel, resistance, series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 6.7.2020
Dátum aktualizácie 6.7.2020