Projectile Lab (Angled Launch)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Lab (Angled Launch)
Popis •Draw motion diagrams for a projectile launched at an angle •Investigate how range, maximum height and flight time of a projectile changes with the launch angle •Determine gravitational field strength at a location by using a projectile and performing curve fitting on linearized data
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová angle, curve fitting, flight time, linearized data, motion diagrams, projectile, projectile range
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Arooj Mukarram
Škola / Organizácia The Prairie School
Dátum odoslania 26.5.2020
Dátum aktualizácie 26.5.2020