Projectile Lab (Horizontal Launch)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Lab (Horizontal Launch)
Popis •Draw motion diagrams for a horizontally launched projectile. •Investigate the factors affecting range of a horizontally launched projectile. •Determine height of launch and gravitational field strength at a location by using a horizontally launched projectile and performing curve fitting on linearized data.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Horizontally launched projectile, curve fitting, linearized data, motion diagrams, projectile range
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Arooj Mukarram
Škola / Organizácia The Prairie School
Dátum odoslania 26.5.2020
Dátum aktualizácie 26.5.2020