Speed of a Mechanical Wave


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Speed of a Mechanical Wave
Popis This activity aims to (a) investigate the relationship between wavelength and frequency for a wave traveling in a medium and (b) to determine the effect of increasing the tension on the speed of the wave in a medium.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová frequency, mechanical wave, wave, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Ferdinand Bautista
Škola / Organizácia Manila Science High School
Dátum odoslania 25.5.2020
Dátum aktualizácie 25.5.2020