Conservation of Mechanical Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Mechanical Energy
Popis The student will study the law of conservation of mechanical energy. He/she will collect many data for potential energy and kinetic energy in the absence of non conservative forces and then verify the low of conservation of mechanical energy.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Mechanical energy, Potential energy, kinetic Energy, non conservative force
Simulácia Energia a skejt park


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 19.5.2020
Dátum aktualizácie 19.5.2020