Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case).
Popis The objectives are the study of kinematics in two dimensions through the movement of a projectile. Apply kinematics formulas to calculate the flight parameters of an object before being launched into the air. Construct and analyze graphs (position and velocity versus time) that represent movement in 2 dimensions.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová 2 dimensiones, Fisica, Kinematics, Physics, Projectile, Proyectil, cinematica, two dimensions, vectores, vectors
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Carmen Maldonado
Škola / Organizácia Universidad Politecnica de Puerto Rico
Dátum odoslania 25.4.2020
Dátum aktualizácie 25.4.2020