Guía de trabajo Descubre las leyes de los gases.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Guía de trabajo Descubre las leyes de los gases.
Popis Con ayuda de las fichas y el simulador se recorre el camino para poder deducir las relaciones entre las magnitudes que se relacionan en las Leyes de los Gases.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Gas Laws, Work Guide
Simulácia Ideálny plyn (HTML5)


Autor(i) Rafael Bueno
Škola / Organizácia Ntra. Sra. del Pilar
Dátum odoslania 1.10.2019
Dátum aktualizácie 1.10.2019