Collaborative Assessment - Randomize Assessment


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Collaborative Assessment - Randomize Assessment
Popis This is an assessment built in Excel so that students can collaborate on concepts, but have to calculate individual answers themselves. I call these Collaborative or Randomized Assessment
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Výber z možností, otázky
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Assessment, Collaborative, Randomized
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) John Weisenfeld
Kontaktný email jweisenfeld@psd1.org
Škola / Organizácia Pasco High School / Pasco School District
Dátum odoslania 14.2.2019
Dátum aktualizácie 14.2.2019