Newton's Second Law of Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Newton's Second Law of Motion
Popis This simple worksheet can serve as a learner-centered approach to making young learners visualize the concept of Newton's Second Law in a straightforward manner. Depending on the school facilities, teacher's preferences, and the students' access to the internet, this activity can be done in the classroom as a virtual experiment, or even as a homework for a flipped classroom setting.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Iné
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Newton's Second Law of Motion, acceleration, force, mass
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Leah L. Lecerio
Škola / Organizácia De La Salle Santiago Zobel School - Vermosa campus
Dátum odoslania 30.1.2019
Dátum aktualizácie 30.1.2019